Tổng Hợp Thông Tin Học Thi Bằng Lái Xe Hơi, Ô Tô B2